Tepelná čerpadla

INTERIÉR, Topení a vytápění Autor:
Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla pracují mnohem efektivněji a uspoří více energie než tradiční systémy vytápění založené na fosilních palivech. Tepelná čerpadla k topení spotřebují 1kW elektrické energie, ale vyrobí 3-5kW tepla. Tím dokáží uspořit až 75% nákladů na vytápění objektu.

    

 

 

 

 

Jak fungují tepelná čerpadla?

Tepelné čerpadlo pracuje v podstatě na stejném principu jako lednice, ale úplně obráceně. Chladnička odebírá teplo uvnitř (chladí) a odevzdává ho za lednici (topí). Přesně opačně pracují i tepelná čerpadla, ale s daleko větším výkonem. Odebírají teplo vodě, vzduchu nebo zemi, a pomocí radiátorů nebo podlahového topení pak topí.

Typy tepelných čerpadel

Podle typu média, ze kterého tepelná čerpadla odebírají teplo a kterému médiu ho pak nakonec předají, se tepelná čerpadla dělí na typy země-voda, vzduch-voda, voda-voda. Existují také tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch, ale nemají takovou účinnost jako ostatní typy.
 

Tepelná čerpadla země-voda

Tento typ tepelného čerpadla odebírá teplo ze země a ohřívá jím vodu v topné soustavě (radiátory, podlahové topení). Teplo se odebírá pomocí několika set metrové plastové trubky zahrabané v nezámrzné hloubce (plošný kolektor, 1m hluboko a 1m daleko od sebe), nebo pomocí vertikálního vrtu (60-120m).

Jaký zvolit výkon tepelného čerpadla země-voda?

U tepelných čerpadel země-voda se v našich klimatických podmínkách volí takový výkon tepelného čerpadla, aby pokryl přibližně 70% tepelných ztrát objektu. Zbytek ztrát (které se projeví jen několik dní v roce při nejvyšších mrazech) se pak pokryjí například elektrokotlem. Pokud bychom uvažovali o pokrytí celých 100% tepelných ztrát domu, vzrostly by nám investiční náklady na výkonnější tepelné čerpadlo, které by ale nepřinesli již žádnou rozumnou úsporu nákladů při provozu.

Tepelná čerpadla země-voda výhody:

  • Úspora provozních nákladů až 70%
  • Tichý chod (podobně jako chladnička)
  • Dlouhá životnost čerpadla
  • Stabilní topný výkon

Tepelné čerpadla země-voda nevýhody:

  • Vyšší pořizovací náklady
  • Náklady na zemní práce (zakopání plošného kolektoru, nebo vrtu)

 

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tato tepelná čerpadla odebírají teplo z venkovního vzduchu a předávají ho vodě v topné soustavě. Pokud nemůžete na svůj pozemek umístit plošný kolektor nebo vrt, tento typ tepelných čerpadel je pro vás ideálním řešením. Výhodou těchto tepelných čerpadel je velice snadná instalace a schopnost efektivní činnosti až do venkovní teploty -15°C. Další výhodou jsou nižší pořizovací náklady oproti typu země-voda, protože zde nejsou potřeba výkopové práce apod.

 
——————————————————————————–

Prodejci: Tepelná čerpadla

Pokud zde chcete mít odkaz na Vaší firmu, kontaktujte nás.

Autor článku: NewLiving.cz

 
——————————————————————————–


Tagy: , ,


 

TOPlist