Jak napojit kouřovod a topit bezpečně

INTERIÉR, Topení a vytápění Autor:
Jak napojit kouřovod a topit bezpečně | Foto: levnekrby.cz

Pokud používáte krbová kamna, nebo krbové vložky, či jakékoliv jiné řešení, je třeba nezapomínat na správné zapojení kouřovodů. To je důležité z toho důvodu, aby bylo skutečně zaručeno, že odvod spalin bude efektivní a že nedojde k tomu, že se budou hromadit v oblasti krbu, nebo že budou pronikat do místnosti. A jak zapojit kouřovod a topit bezpečně?

Směr, délka a materiál

Nejprve je třeba myslet na směr kouřovodů. Dnes se nejčastěji využívají dvě osvědčené metody. Je možné říci, že jednu z nich byste si měli zvolit i vy. Jsou situace, kdy můžete sami vybírat z dostupného řešení, stejně jako platí, že jsou situace, kdy jste odkázáni výhradně jenom na řešení jedno. Konkrétní první možný směr zapojení je takzvaně „po vodě“, kdy dochází k tomu, že směr je takový, kdy kouřovody svým zúženým hrdlem míří dolů, ke kamnům. Druhá možnost je opačná a zúžené hrdlo míří směrem ven. Tato metoda je označovaná jako směr po kouři. Pokud jde o délku kouřovodů, zde platí jedno hlavní a univerzální pravidlo. Čím jsou kouřovody kratší, tím samozřejmě lépe. Pamatujte i na jedno důležité číslo, které říká, že délka by neměla přesáhnout dvacet procent účinné délky komína. Tedy délku od místa, kde do něho vniká kouřovod, až po horní konec.

Pokud jde o použitý materiál, tak může plně postačit obyčejný plech, nebo mohou být použity smaltovaná řešení, stejně jako lze využít také nerez. Zde ale platí, že tato možnost může být použita jenom tam, kde jsou kouřovody pod trvalou kontrolou a jsou snadno přístupné. Pokud jde o místa, která nejsou vidět, musí být použitý výhradně jenom nerez, a to s tloušťkou minimálně jednoho milimetru.

Směr, délka a materiál

Směr, délka a materiál | Foto: levnekrby.cz

Důležitá je také bezpečnost

Ano, ani na tu by se rozhodně nemělo zapomínat ve chvíli, kdy hledáte postup, jak zapojit kouřovod. Pokud je něco, co je dnes samozřejmostí, to je rozhodně kouřová klapka. Ta by měla být vždy umístěna na jednom místě, a to jako první kus kouřovodu, tedy ihned za kamny nebo krbovou vložkou. Je to z toho důvodu, aby bylo možné v případě potřeby regulovat sílu samotného tahu a tak docházelo k tomu, že kouř bude odcházet skutečně tak, jak odcházet má. Dále je při zapojení kouřovodu nutné myslet také na to, že by měl být nejenom kontrolovatelný, ale měl by být také čistitelný. Toto by mělo být zohledněno už při samotném návrhu. Právě ona možná čistitelnost je nezbytností, jak eliminovat případné hromadění látek, které by mohly vzplanout.

Na co dále hledět?

Je několik dalších věcí, na které je nutné při zapojování kouřovodů primárně hledět. Jedná se třeba o to, že by měla být zajištěna bezproblémová průchodnost průduchu samotného komínu – kouřovod by neměl zasahovat do jeho průduchu. Dále by měla být zajištěna jeho maximální stabilita, a to v souvislosti s tím, že za žádných podmínek by nemělo dojít k jeho případnému rozpojení. Také je dobré eliminovat použití různých dodatečných zařízení, jako jsou teplovodní výměníky. S jejich instalací se totiž může objevit riziko toho, že spaliny budou mít následně mnohem nižší teplotu, což může vést k tomu, že nebudou mít dostatek energie k tomu, aby sami vylétly z komína ven rychle a jednoduše.

Ideálně od profesionála

Jak je patrné, postup jak zapojit kouřovod, je spojený s několika různými specifiky a je spojený také s tím, že je nutné myslet na několik nezbytností. I proto je lepší využít zkušeností a znalostí profesionální firmy, nebo jednotlivce. Hlavním důvodem, proč se takto rozhodnout je určitě to, že kouřovod bude realizován nejenom optimálně, ale hlavně i bezpečně. I toto je dnes poměrně výrazně důležité a tak by měl daný postup nechat na profesionálech opravdu každý, kdo nemá dostatek zkušeností a znalostí v tomto oboru.


Tagy: , , ,


 

Můžeš zde zanechat svůj komentář

TOPlist