Odhady nemovitostí

FINANCE, Odhady nemovitostí Autor:
Finance | Foto: fotolia.com

Odhady nemovitostí v současné době nabývají na významu. Je totiž nutný například při koupi a prodeji, stejně tak ale při vyřizování dědictví, u darování, soudních sporů anebo při rozvodu. Pravdou ale je, že většina lidí ani netuší, k čemu by mohly být užitečné, kolik stojí a jak je získat. Přitom jde ale o poměrně snadnou záležitost.

Odhady nemovitostí lze získat tabulkovou metodou, za pomocí odhadce banky anebo externího odhadce. Také musíte brát zřetel na jeho platnost, která je časově omezená a obvykle čítá 3-6 měsíců. Nejdůležitější otázku, kterou zájemci o odhady nemovitostí řeší, je jejich cena. I ta samozřejmě může být velmi variabilní, ale obvykle se pohybuje v řádu tisíců korun. V neposlední řadě je dobré zohlednit dobu vyhotovení odhadů, která většinou čítá 3-14 pracovních dnů.

Na tomto místě bychom měli zmínit také fakt, že existuje několik typů odhadů. Administrativní odhady nemovitostí jsou vypracovávány soudním znalcem a jsou důležité pro výpočet daně darovací nebo daně z převodu nemovitosti. Tržní odhad má za úkol ozřejmit, za kolik je možné byt, dům či pozemek prodat a můžete si je nechat zpracovat také u koncesovaných odhadců, kteří pracují na základě živnostenského listu. Pro vypracování tržního odhadu se používají tři základní metody, z nichž vzejdou tři dílčí hodnoty nemovitosti – výnosová, porovnávací a věcná. Aby byl výsledek co nejpřesnější, používají se obvykle jejich kombinace. Jakmile budete mít odhad nemovitosti připraven, nezbývá, než se pustit do vyřizování náležitostí, kvůli nimž byl vyhotoven.


Tagy: , ,


 

Můžeš zde zanechat svůj komentář

TOPlist